Inseneribüroo


Pakutavad teenused:

Pakume tootearenduse ja masinaehitusliku projekteerimise teenuseid, mis viiakse läbi suurte kogemustega kutsetunnitusega kutseliste inseneride poolt. Kutsetunnistused vähemalt tasemel 7 (EstQF-7 / EQF-7).

Tootearendus.

Mehaanika süsteemide projekteerimine.

Automatiseerimine.

3D CAD mudelite ja tööjooniste tegemine.

Prototüüpimine ja tootmine.

Tootearendus, mehaanika süsteemide projekteerimine ja automatiseerimine.

Arendame tooteid alatest pisikestest üksikdetailidest kuni suurte süsteemi koostudeni.

Alates statsionaarsetest detailidst kuni näiteks  pakkimise, koostamise ja pakendite käitelmise robotite ja konveiersüsteemideni.

Masinaehituslike sõlmede ja detailide projekteerimine

Pakume ka masinaehtusliku analüüsi teenuseid:

  • tugevusanalüüs (s.h FEM/FEA – nii lineaarne kui ka mittelineaarne (plastid)),
  • materjali valik,
  • võimsusvajaduse  arvutused,
  • ülekannete ja nende elementide arvutused,
  • erinevate liidete arvutused, jne.

Tootmine ja prototüüpide valmistamine

Lisaks projekteerimise teenusele pakume ka projekteeritud detailide ja seadmete valmistamise organiseerimist.

Lisaks traditsioonilistele mehaaniliste ja automaatika süsteemide prototüüpimisele ja tootmisele on meil väga laiaulatuslikud kogemused plastikdetailide protüüpide tootmiseks. Selleks kasutame 3D printimist. Kui tegu on väga suurte detailidega ja prototüübilt nõutakse väga suurt täpsust ja füüsilist vastupidavust, siis CNC lõiketöötlemst (näiteks ABS-i puhul).